Geodézie Pokorná - Polák

Vytyčení stavby

Vytyčení stavby je geodetickou činností jejímž výsledkem je vyznačení (stabilizace) polohy, výšky a tvaru objektů stavby nebo terénní úpravy geodetickými značkami v terénu. Vytyčení provádí odborně geodet podle právoplatné projektové dokumentace stavby schválené ve stavebním řízení nebo předložené s ohlášením stavby. Geodetickými značkami v terénu určujícími polohu, výšku a tvar objektů stavby nebo terénní úpravy jsou nejčastěji roxory, nastřelovací hřeby, kolíky, lavičky. O provedeném vytyčení je vyhotoven protokol o vytyčení jehož nedílnou součástí je vytyčovací náčrt.

Vytyčení podle druhu stavby

Provádíme:


Cena vytyčení stavby

K uvedeným cenám se nepřičítá DPH, nejsme plátci.

Předávané výsledky (dílo):

  1. protokol o vytyčení stavby nebo terénní úpravy včetně vytyčovacího náčrtu (jednoznačně určující polohu nebo výšku nebo obojí vytyčených bodů)
  2. značka v terénu nebo na objektu stabilizovaného (případně také signalizovaného) bodu
  3. značky v terénu nebo na objektu stabilizovaných zajišťovacích bodů

Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka Měrná jednotka Cena
01 - Vytyčení rodinného domu nebo jiné jednoduché stavby 1 jednoduchá stavba 4 800
02 - Vytyčení povrchových objektů stavby do 20 bodů 3 900
každý další bod 170
03 - Vytyčení objektu mostu do 10 bodů 3 900
každý další bod 260
04 - Vyhotovení vytyčovacího výkresu podle platné projektové dokumentace 1 bod 390
05 - Určení souřadnic vytyčovaných bodů podle platné projektové dokumentace 1 bod 70
06 - Určení výšek vytyčovaných bodů podle platné projektové dokumentace 1 bod 70

Poznámky:

  1. V cenách je obsažena běžná stabilizace bodu značkou (dřevěným kolíkem, nastřelovacím hřebem, železnou trubkou, roxorem apod.).
  2. V ceně položky 01 je obsaženo určení souřadnic vytyčovaných bodů podle platné projektové dokumentace a zajištění vytyčených bodů zajišťovacími body (značkami) nebo mírami na okolní objekty.
  3. Jednoduchou stavbou se ve smyslu stavebního zákona rozumí nejčastěji rodinný dům, garáž, malá provozovna apod.
  4. Je-li předmětem vytyčení rodinný dům a k němu příslušející samostatně stojící garáž, neoceňují se tyto jednoduché stavby samostatně, ale jako jedna jednoduchá stavba podle položky 01.
  5. Ceny položek 05 a 06 se použijí, pokud platná projektová dokumentace již neobsahuje souřadnice nebo výšky nebo obojí vytyčovaných bodů potřebné pro účely vytyčení. V případě platné projektové dokumentace dodané v digitální formě vyhotovené v závazném nebo jiném smluvně sjednaném referenčním systému jsou souřadnice nebo výšky vytyčovaných bodů považovány za určené (dané).
  6. Každá zvlášť vyžádaná kontrola vytyčení nebo opakované vytyčení se oceňuje samostatně jako nové vytyčení.

Poptávka / Objednávka vytyčení stavby

Nabídku na poptávku nebo potvrzení objednávky Vám do 24 hodin zašleme elektronickou poštou nebo sdělíme telefonicky, pokud nemáte e-mailovou adresu.

Předmět:
Jméno / Firma: povinné
Ulice a číslo domu: povinné u objednávky
Obec:   PSČ: povinné u objednávky
Telefon: povinné neuvedete-li email
E-mail: povinné neuvedete-li telefon
Předmět vytyčení:
Parcelní číslo(a): povinné
Katastrální území: povinné
Doplňující informace:
Bezpečnostní kód:
Opište prosím kód:
© 2001-2018 Jan Polák, Petr Polák